Projekt
VÝSTAVBA POLYFUNKČNÍHO KOMUNITNÍHO CENTRA V KLADNĚ
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší výstavbu víceúčelového objektu komunitního centra Církve bratrské v rámci výzvy Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center s cílem zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu vedoucí k sociální inkluzi.

Cílem projektu je stavba nového polyfunkčního komunitního centra pro Sbor Církve bratrské a přidružené prospěšné organizace s rozšířenými prostory, které bude tvořit nové zázemí pro poskytování služeb a pomoci v sociální, kulturní, výchovné a vzdělávací oblasti, dále bude vedena osvěta a výchova včetně služeb v environmentální oblasti a s tím související podporované volnočasové aktivity členů i nečlenů komunity. Stávající komunitní program a provozované aktivity plynule naváží na činnost budoucího komunitního centra. I nadále bude jedním z hlavních cílů činnosti centra vytváření takového prostředí, kam se občané města Kladna a přilehlého okolí mohou obrátit a nalézt pomocnou ruku v jejich nepříznivé sociální situaci; kde je nabízena pomoc potřebným občanům překlenout složité období jejich života tak, aby byli schopni sami nalézt novou a důstojnou životní cestu. Výsledkem projektu budou lepší možnosti realizace těchto služeb a aktivit, budou zajištěny lepší podmínky pro naplňování principů komunitního rozvoje a osvěty veřejnosti. Církev bude moci plnohodnotně rozvíjet a nabízet své služby, komunitní program a pomoc druhým s cílem zlepšit sociální situaci jak jednotlivců, tak komunity jako celku.

Více lze nalézt též na stránce o stavbě.