Proč stavíme?

Současná budova Církve bratrské v Kladně je nevyhovující z více důvodů. V novém centru bychom chtěli pokračovat v pořádání volnočasových aktivit pro děti, mládež, i dospělé a v pořádání duchovních programů včetně pravidelné nedělní bohoslužby. Důležitým aspektem je péče o potřebné poskytovaná prostřednictvím pomoci, podpory a terapie lidem s vážnějším onemocněním, tělesně postiženým, nebo lidem v krizových situacích.

Křesťanské komunitní centrum CB Kladno sdružuje následující organizace a aktivity – navazujeme na současnou práci, ale nové centrum nám umožní ji více rozvinout.

 • Sbor Církve bratrské v Kladně
  • Kluby pro děti a mládež, od nejmenších po největší
  • Tábory a víkendové akce, volnočasové aktivity
  • Pravidelné nedělní bohoslužby a další program sboru
  • Duchovní programy otevřené pro všechny
 • Zábradlí
  • Středisko křesťanské a sociální pomoci
  • Pomoc lidem v nouzi nebo v izolaci
  • Pomoc lidem ze sociálně slabého prostředí, pomoc v oddlužení
 • Speciální pečovatelská služba
  • Aktivity pro osoby s tělesným postižením
  • Aktivity pro seniory
 • Člověk v tísni
  • Sociální služby pro rodiny s dětmi
  • Poradna pro děti a mládež
 • Anonymní alkoholici
  • Terapeutická pomoc při léčení se ze závislosti na alkoholu

Kdo jsme?

Sbor Církve bratrské v Kladně vznikl kolem roku 1870 a je to stále místo, kde přivítáme každého. V křesťanském prostředí máte možnost setkat se s Bohem a najít Biblické odpovědi na nejdůležitější otázky života a také najít posilu, ať už v životě prožíváte radost či smutek.

Církev bratrská je evangelikální církví navazující na českou reformaci 15. a 16. století, kterou tehdy představovala především Jednota bratrská, její biskup J. A. Komenský a vzácné dědictví – Bible Kralická. Církev bratrská se z existujících sborů zformovala roku 1880 v Praze a navazuje volně na tento český duchovní odkaz.